Privātuma politika

1. Vispārīgā informācija

Šīs lapas uzturētājs un atbildīgais par Jūsu personas datu apstrādi ir AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”, reģ. nr. 40003017441, juridiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004, Latvija.

Mēs apstrādājam noteiktu informāciju par personām, kas sazinās ar mums caur šo mājaslapu, izmantojot saziņas formu, vai pa telefonu, sazinoties ar zvanu centra starpniecību.

Mēs apstrādājam informāciju, ko persona sniedz mums vai ko mēs iegūstam, komunicējot ar personu vai risinot personas uzdoto jautājumu vai strīdu (piemēram, ziņas nosūtītāja vai zvanītāja kontaktinformācija, sniegtās ziņas). Šie dati par personu tiek saukti par personas datiem.

Personas dati mums tiek sniegti brīvprātīgi. Tomēr, ja persona neizpauž mums noteiktu informāciju, mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt dažu šajā paziņojumā izklāstīto mērķu izpildi (piemēram, sniegt atbildi uz personas pieprasījumu).

Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības savu piekrišanu atsaukt jebkurā brīdī. Tas neietekmēs apstrādes likumību laikā līdz piekrišanas atsaukuma brīdim.

2. Personas datu izmantošanas mērķi

Mēs personas datus varam izmantot, lai:

  • komunicētu ar Jums (piemēram, atbildētu uz Jūsu pieprasījumu vai pretenziju vai sniegtu Jūsu pieprasīto informāciju);
  • sūtītu Jums ziņas ar jaunumiem par mūsu produkciju, akcijām, loterijām, kampaņām un īpašajiem piedāvājumiem;
  • veiktu analīzi par mūsu klientiem un produkciju;
  • risinātu pretenzijas vai sagatavotu atbildi uz pieprasījumu;
  • analizētu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  • rīkotos saistībā ar tiesiska rakstura strīdiem vai prasījumiem.

Mēs personas datus neizmantosim nekādiem citiem mērķiem, kas neatbilst iepriekš izklāstītajiem, nav Jūsu atļauti vai nav paredzēti tiesību aktos.

3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar:

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišana) un
  • GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmās intereses).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana tirgū un uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība.

4. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati tiks izpausti neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem (trešajām personām), kas mums sniedz pakalpojumus (piemēram, zvanu centra, mārketinga, mājaslapas izstrādāšanas un uzturēšanas, informācijas tehnoloģiju, e-pasta piegādes, juridisko konsultāciju un citu pakalpojumu sniedzējiem). Personas dati šīm trešajām personām tiks nodoti vai būs pieejami nolūkā nodrošināt šo pakalpojumu sniegšanu mums un atbilstoši savstarpēji noslēgtam līgumam.

5. Personas datu glabāšana

Jūsu personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem. Ja tiek uzsākta tiesvedība, personas dati var tikt glabāti līdz tiesvedības (ieskaitot visu pārsūdzībai paredzēto laiku) beigām, un pēc tam tie tiks izdzēsti. Ja tiesību aktos būs izvirzīta prasība obligāti glabāt Jūsu personas datus ilgāk, mēs ievērosim attiecīgos noteikumus.

Ja esat piekritis saņemt uzņēmuma jaunumus, tie tiks sūtīti tik ilgi, kamēr nav atsaukta Jūsu piekrišana.

6. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežojumu noteikšanu, iebilstu pret Jūsu personas datu apstrādi vai apspriestu citus ar Jūsu personas datiem saistītos jautājumus, Jūs varat nosūtīt pieprasījumu, rakstot e-pasta vēstuli uz [email protected]. Sazinoties ar mums uz šo e-pasta adresi, Jums jānorāda tēma (subject) un uzņēmums, kuram adresējat savu ziņu. Mēs Jums darām zināmu, ka e-pasta adrese [email protected] ir Food Union uzņēmumu Latvijā kopējā e-pasta adrese un tajā iesūtītās ziņas tiek novirzītas attiecīgajam uzņēmumam, kam ziņa adresēta vai uz kuru tā attiecas.

Jūs esat tiesīgi arī iesniegt sūdzības par Jūsu personas datu nepamatotu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

 

SĪKDATŅU (COOKIES) POLITIKA

1.Vispārīgā informācija

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes jeb Cookies. Sīkdatnes tiek plaši izmantotas, lai ļautu tīmekļa vietnēm darboties pilnvērtīgāk, labāk un efektīvāk.

Sīkdatne neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklējat konkrēto mājaslapu, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā. Sīkdatne tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs kā mūsu pakalpojumu lietotāju atpazīt brīdī, kad apmeklējat mūsu mājaslapu.

Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan mājaslapu, gan Jūsu apkalpošanu.

Sīkdatnes nodrošina pilnvērtīgu tīmekļa vietņu darbību, automātisku pieslēgšanos lietotāja kontam, iestatījumu saglabāšanu vietnes apmeklēšanas laikā un starp apmeklējumiem, ātru un drošu vietnes darbību, vietnes koplietošanas iespēju ar sociālajiem tīkliem (piemēram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Draugiem), vietnes personalizēšanu (t.i. kad tai pieslēdzaties, lai palīdzētu jums ātrāk saņemt nepieciešamo), pastāvīgu mūsu vietnes uzlabošanu ērtākai lietošanai, efektīvāku mārketingu (t.i. palīdzot mums piedāvāt pakalpojumus par labāko iespējamo cenu).

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

2. Sīkdatņu veidi

Sesijas sīkdatne tiek izmantota katrreiz, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Šāda veida sīkdatnes tiek izmantotas, lai saistītu jūsu darbības tīmekļa vietnē. Katra pārlūkprogrammas sesija sāksies, kad atvērsiet pārlūka logu, un beigsies, kad to aizvērsiet, jo sesijas sīkdatne pastāv tikai pārlūkprogrammas darbības sesijas laikā, kurai beidzoties, beidzas arī sīkdatne. Kad Jūs beidzat tīmekļa vietnes apmeklējumu, visas sesijas sīkdatnes tiek dzēstas.

Pastāvīgā sīkdatne ļauj atcerēties jūsu vēlmes vai darbības visā vietnē (vai dažādās vietnēs). Tās pastāv ir ilgāk nekā sesijas sīkdatnes, kas dažādām sīkdatnēm ir atšķirīgs. Šāda veida sīkdatne netiks dzēsta, kad aizvērsiet pārlūkprogrammas logu, bet tā vēl kādu laiku tiks saglabāta jūsu ierīcē. Tā tiks aktivizēta katrreiz, kad jūs apmeklēsiet tīmekļa vietni, kas radījusi šo konkrēto pastāvīgo sīkdatni.
Pirmās puses sīkdatnes ir sīkdatnes, ko veido pati tīmekļvietne. Tās iespējams atpazīt pēc tīmekļvietnes domēna nosaukuma.

Trešās puses sīkdatnes ir sīkdatnes no tīmekļvietnēm, kas nepieder konkrētajai tīmekļa vietnei, kuru apmeklējat. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas lietotāja ierīcē, no kuras pārlūkojat šo tīmekļvietni.

Sīkdatnes var iedalīt arī kategorijās pēc to mērķa:
Sīkdatnes var būt absolūti nepieciešamas tīmekļa vietnei, lai nodrošinātu lietotājam iespēju pārvietoties un izmantot tīmekļa vietnes iespējas, piemēram, atceroties veidlapās ievadīto informāciju, kad lietotājs pārlūkprogrammas sesijas laikā pārvietojas starp lapām. Šīs sīkdatnes neapkopo informāciju mārketinga mērķiem vai tāpēc, lai atcerētos, kur esat bijis internetā. Bez absolūti nepieciešamajām sīkdatnēm noteikti pakalpojumi tīmekļa vietnē nevar pastāvēt un tīmekļa vietne nevar darboties pilnvērtīgi.

Darbības sīkdatnes apkopo informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu un palīdz uzlabot tīmekļa vietnes darbību. Piemēram, darbības sīkdatnes var parādīt, kuras ir visbiežāk apmeklētās lapas, palīdzēt fiksēt tīmekļa vietnē pastāvējušas grūtības un parādīt, vai reklāma tīmekļa vietnē ir efektīva vai ne. Darbības sīkdatnes neapkopo informāciju, kas identificē lietotāju personiski – šo sīkdatņu savāktā informācija ir anonīma.

Funkcionalitātes sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties jūsu izdarītās izvēles un nodrošināt sniegtajam pakalpojumam personiskākas iezīmes. Funkcionalitātes sīkdatnes atceras arī jūsu izdarītās izmaiņas, piemēram, noteiktas interneta vietnes pielāgošanu un citus jūsu pieprasītos pakalpojumus. Tās neizseko jūsu darbībām citās tīmekļa vietnēs.

Reklāmas sīkdatnes izmanto, lai piedāvātu reklāmas, kas vairāk atbilst jums un jūsu interesēm vai arī lai ierobežotu reižu skaitu, kad tīmekļa vietnē redzat vienu un to pašu reklāmu. Šīs sīkdatnes ir vērstas uz noteiktu mērķauditoriju. Šī veida sīkdatnes izmanto arī tāpēc, lai palīdzētu novērtēt reklāmas kampaņas efektivitāti.

3. Šajā tīmekļa vietnē lietotās sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē tiek lietotas Google Analytics sīkdatnes. Sīkfails izveidojas, Jums ienākot vietnē. Google Analytics sīkdatne ir paredzēta statistikas informācijas apkopošanai par tīmekļa vietnes datplūsmu. Mēs izmantojam tīmekļu vietņu analīzes pakalpojumus – Google Analytics, lai ievāktu un analizētu statistiskos datus, kuru izmanto tīmekļa vietne. Jūs varat izmantot Google Analytics atteikšanās paplašinājumu, ja nevēlaties, lai Jūsu sērfošana internetā tiktu fiksēta tīmekļa vietnēs, kas izmanto Google Analytics. Vairāk informācijas par šo sīkdatni Jūs varat iegūt Google politikā: https://policies.google.com/technologies/cookies.

4. Sīkdatņu pārvaldīšana

Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā, liedzot vai dzēšot ierīces pārlūkprogrammā izvietotās sīkdatnes (plašāk lasiet www.aboutcookies.org) vai arī tīmekļvietnē, kā arī rediģēt sīkdatņu lietošanas parametrus.

Absolūti nepieciešamo sīkdatņu un darbības sīkdatņu izmantošana ir nosacījums mūsu interneta vietnes lietošanai. Ja noraidāt šo sīkdatņu izmantošanu, mēs nevaram paredzēt, kā mūsu interneta vietne darbosies jūsu apmeklējuma laikā.

Jūs varat kontrolēt funkcionalitātes sīkdatņu, mērķauditorijas sīkdatņu vai reklāmas sīkdatņu izmantošanu, pielāgojot savus pārlūka iestatījumus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot sīkdatnes vai atslēdzot jaunās sīkdatnes, jums var nebūt iespējams piekļūt noteiktām mūsu interneta vietnes vietām vai funkcijām. Ja jūs koriģēsit savus sīkdatņu iestatījumus, tas ietekmēs arī citas jūsu apmeklētās interneta vietnes.

5. Sīkdatņu politikas grozīšana

Sīkdatņu (cookies) politika var tikt grozīta, papildināta vai atjaunināta, tādēļ aicinām Jūs, izmantojot vietnes pakalpojumus atkārtoti, ikreiz iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

KOMPLIMENTI IR DAŽĀDI

Nošmulēties nav bēda, ja pretī saņem sirsnīgu komplimentu!

Dalies ar labo!
Skaties video

KOMPLIMENTI IR DAŽĀDI

Nošmulēties nav bēda, ja pretī saņem sirsnīgu komplimentu!

Dalies ar labo!

VAR ŠITĀ UN VAR TĀ!

Vienam tipogrāfijas smarža, bet citam – vesels grāmatplaukts vienā verķītī.

Dalies ar labo!
Skaties video

VAR ŠITĀ UN VAR TĀ!

Vienam tipogrāfijas smarža, bet citam – vesels grāmatplaukts vienā verķītī.

Dalies ar labo!

SASKATI SKAISTO!

Starp kolēģiem ir neredzama saite, un dažus rītus tā mudina apģērbties teju identiski. Vai mulsumam tad ir vieta? Nē! Komplimentam – gan!

Dalies ar labo!
Skaties video

SASKATI SKAISTO!

Starp kolēģiem ir neredzama saite, un dažus rītus tā mudina apģērbties teju identiski. Vai mulsumam tad ir vieta? Nē! Komplimentam – gan!

Dalies ar labo!